Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

AFBN bestuur valt verder uit elkaar

Het AFBN bestuurslid Yvonne Postma stapt op. Nog geen jaar geleden stapte zij met veel enthousiasme in de functie van bestuurslid Jeugdzaken. Nu moet zij echter concluderen dat haar inzet niet tot de gewenste resultaten heeft geleid.

“Mijn doel was om er voor te zorgen dat de jeugd beter vertegenwoordigd wordt binnen het American Football in Nederland,” aldus Postma. “Ik deed dit na drie jaar niet binnen Nederland actief te zijn geweest binnen de sport. Er werd mij verteld dat de jeugd in slechte staat verkeerde en dat daarom een bestuursfunctie van jeugdzaken noodzakelijk werd geacht. Al tijdens de ALV van mijn aanstelling werd mij duidelijk dat er de afgelopen jaren weinig veranderd is. Persoonlijke belangen en clubbelangen worden nog steeds voorop gesteld, ondanks dat deze dikwijls de groei als sport in het geheel belemmeren.”

Postma heeft naar eigen zeggen getracht de afgelopen tijd getracht voor de jeugd een aantal belangrijke projecten en stappen te zetten. De kritiek op de activiteiten lijkt haar te veel energie te kosten: “Ondanks de tijd die ik hierin heb gestoken kom ik niet uit tot een resultaat waar ik tevreden over ben en zou moeten zijn. Er moet veel tijd in de jeugd worden gestoken waar anderen liever hun ongegronde kritiek uiten. Dit is het mijn inziens niet waard ten opzichte van de kleine resultaten die op dit moment geboekt zijn. Ik heb daarop besloten mijn functie neer te leggen en zo ruimte te scheppen voor iemand die hier een andere kijk op heeft.”

Eerder gaf bestuurslid Technische Zaken Huub Bos aan dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt om zich te focussen op zijn functie bij de Amsterdam Crusaders. Tot die tijd blijft de rasamsterdammer wel interim penningmeester.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *