Een abonnement op Gridiron The Magazine & het Gridiron Jaarboek?

Patrick Lashley krijgt afwijzing voor AFBN bestuur

Aankomende zaterdag is de ALV van de Bond. Tijdens de bondsvergadering wordt er besloten over een aantal kandidaten die zitting willen nemen in het bestuur. Eén van de mensen die zich kandidaat heeft gesteld, wordt door de AFBN echter niet voorgedragen. Patrick Lashley zou, ondanks het feit dat hij al jaren verdienstelijk scheidsrechter is voor de sport, niet betrouwbaar zijn.

De ALV mag zaterdag beslissen of het Rob van Kessel en Javier Sanchez toelaat als bestuurslid. De naam van Patrick Lashley wordt nergens genoemd. Tijdens zijn vakantie op Bonaire, nadat hij eind maart nog referee was tijdens zowel een wedstrijd in de Eredivisie als een wedstrijd in de eerste divisie, kreeg hij van de bond een afwijzing.

“Maandenlang is de ALV uitgesteld, totdat er een andere kandidaat was. Toen kreeg ik een bericht van de voorzitter dat het AFBN bestuur mijn kandidaatstelling niet langer ondersteund. De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie is meerdere malen behandeld tijdens bestuursvergaderingen. Hier was echter geen unanieme mening over onder het bestuur. De voorzitter schrijft mij dat het volledige bestuur overtuigd is van mijn capaciteiten, die benodigd zijn om een bestuursfunctie te kunnen uitoefenen. Bij een meerderheid van het bestuur zijn echter twijfels aanwezig over zaken als integriteit en persoonlijke beweegredenen die de samenwerking in dit bestuur bemoeilijken.”

Lashley: “Die twijfels bestaan waarschijnlijk al jaren en telkens wordt dit schijnbaar constant tegen mij gebruikt, om wat voor onduidelijke redenen dan ook. Want wat is er mis met mijn integriteit dan wel persoonlijke beweegredenen en welke zijn dat dan, volgens de meerderheid van het AFBN bestuur?”.

Volgens het schrijven van de voorzitter is het statutair mogelijk om door een meerderheid van de AFBN-leden voorgedragen te worden als kandidaat. Lashley heeft bij de bond de e-mailadressen van de verenigingen opgevraagd, zodat hij zijn kandidaatstelling alsnog kenbaar kan maken. “Het heeft mijns inziens alles te maken met een klacht die ik ingediend heb tegen iemand die de positie als AFBN bestuurder misbruikt tijdens andere werkzaamheden voor de bond. De bestuurder is hiervoor door de tuchtcommissie berispt en dit doet mij nu de das.”

Zaterdag staat ook de herverkiezing van bestuurslid Technische Zaken Theo Dankers op het programma. Gezien het vertrek van bondscoach Marcel Meijerink en zijn staf lijkt het zaak dat er continuïteit is om het nationale programma zo snel mogelijk weer op te bouwen.

4 reacties

  1. Aannames zijn helaas schering en inslag… Ik had me zowel voor de Secretaris als Technische Zaken opgegeven, doch wilde de herbenoeming van Theo Dankers niet in de weg zitten en op verzoek van de AFBN-VZ heb ik die laten vallen. Nu vraag ik beleefd (de meerderheid) alle verenigingen om mij alsnog als kandidaat te plaatsen op de ALV van a.s. zaterdag. Of ik gekozen wordt hangt natuurlijk altijd af van de verenigingen, maar ik speel dingen niet op de man, heb een groter doel voor ogen, uitbreiding en verbetering van de AFBN!

  2. Het is jammer dat de AFBN de kandidaatstelling van Patrick Lashley niet ondersteund. Patrick loopt al jaren mee op verschillende terreinen (game official, coach) in het Nederlandse American Football en is altijd positief kritisch geweest naar de bond toe. Iemand die zoveel kennis en ervaring inbrengt zou een geweldige aanvulling zijn voor het AFBN bestuur.

  3. I totally agree with Dick Soede’s comments. It just seems that representatives who have lately or, recently, have spent such a relatively short length of time in comparison to members of the Dutch supporters, followers, coaches and leading die-hard contributors to the game for some 20 plus years, always tend to be pushed aside as though they’re no longer relevant to th. The NFL always regards you as an important asset to the game as long as you have ambition and desire to contribute to the sport behind the scenes…

  4. Patrick Lashley, vroeger wonende in Amsterdam zuidoost? Ik zou graag met je in contact willen komen

Reacties zijn gesloten.

Jeroen’s Scramble: One Love

De wereld staat in het teken van het Wereldkampioenschap (gewoon) voetbal. Daarbij horen dit keer discussies over de ‘One Love’-armband, de corrupte FIFA en mensenrechten

Lees verder »