Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

Disclaimer

Disclaimer: Gridiron American Football is een product van Hels Kabaal BV te Hoofddorp. Hierna te noemen: Gridiron.

Gridiron heeft bij de samenstelling van deze website en de bijbehorende magazine grote zorgvuldigheid betracht bij het vergaren van de onderliggende informatie. De via deze website verspreide informatie is slechts amuserend en informerend van aard. Gridiron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen.

Gridiron garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist of actueel is. Ook garandeert Gridiron niet dat gebruik ervan zal leiden tot het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder gewenst moment door Gridiron worden gewijzigd.

Links die op deze website staan en leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor Gridiron op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Gridiron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Linken naar een website van derden impliceert niet dat deze site de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft. Geplaatste links zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.