Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

Oktober spannende maand voor AFBN Wedstrijdcommissie

De maand oktober is een do-or-die maand voor de wedstrijdcommissie van de AFBN. De Commissie, die vorig jaar veel kritiek kreeg voor het verkorte wedstrijdschema, heeft de taak gekregen om ook voor komende seizoen een nieuwe poule-indeling te maken en een schema in elkaar te draaien. Makkelijk is die opdracht zeker niet: alleen al de vraag wie de Lelystad Commanders in de hoogste divisie vervangt, zal voer zijn voor discussie. De Wedstrijdcommissie mag daar, onder de voorlopige leiding van voorzitter Jeannette Willems, iets van vinden. En hopelijk ‘iets’ dat niet als te polariserend werkt.

Veel tijd heeft de Wedstrijdcommissie dit jaar niet gehad om iets gedegen in elkaar te draaien. De volgende Algemene Ledenvergadering van de AFBN vindt volgens de overlevering op zaterdag 25 oktober plaats en de statuten bepalen dat minimaal twee weken voor de ALV inhoudelijk met de leden moet worden gecommuniceerd over de agendapunten. Terugrekenend betekent dit dat de wedstrijdcommissie voor 11 oktober de tijd moet hebben gevonden de voorstellen in een mooie cadeauverpakking te verpakken en uit te sturen. Om het de wedstrijdcommissie makkelijk te maken heeft een technische vergadering al wat randvoorwaarden bepaalt, waarmee mevrouw Willems mag werken.

Het is te hopen dat het reken- en zetwerk niet veel gesteiger binnen de vergadering oplevert. De wedstrijdcommissie dreigde vorig seizoen al eens op te stappen, toen weinig waardering voor het monnikenwerk bleek. Het is niet ondenkbaar dat nieuwe vuilbekkerij aan het adres van de commissie tot een staking leidt. Zeker nu het bestuur de positie van de voorzitter van de Wedstrijdcommissie te grabbel heeft gegooid.

In een mail rijmt het bestuur dit als volgt: “Alhoewel de huidige voorzitter te kennen heeft gegeven graag voor herbenoeming in aanmerking te willen komen achten wij het omwille van zuiverheid correct deze vacature open te stellen teneinde ook andere kandidaten de gelegenheid te geven hierop te schrijven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *