Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

Roolvink zegt AFBN vaarwel

Lex Roolvink verlaat per direct American Football Bond Nederland. Zijn besluit markeert de afsluiting van een fase in de wederopbouw van de bond. Onder Roolvink voerde de AFBN een statutenwijziging door en stelde men een meerjarenbeleidsplan op.

“Ik heb de afgelopen jaren met veel bevlogenheid en vrijheid invulling kunnen geven aan mijn ambt,” aldus Roolvink. “Mijn werkzaamheden pasten prima binnen de ontwikkelingsfase van AFBN. Maar er is nu een nieuwe fase aangebroken. Ik heb mijzelf de vraag gesteld of ik de meest geschikte persoon ben die de vervolgstap, samen met mijn medebestuursleden en de aangesloten verenigingen, kan zetten. Ik heb voor mijzelf geoordeeld dat ik daarvoor op dit moment niet de juiste persoon ben.”

Roolvink werd twee jaar geleden aangesteld als voorzitter. Met het door hem geimplementeerde meerjarenbeleidsplan kwam er een focus op de ontwikkeling van jeugd en werd de ledenadministratie geautomatiseerd. Ook zijn de ’13 Aanbevelingen voor goed sportbestuur’ en de ‘Eisen van NOC*NSF aan het bestuur van een landelijke sportbond’ opgevolgd, waarmee is voldaan aan de kwalitatieve eisen van NOC*NSF.

Voor de toekomst is volgens de voorzitter veel wijsheid nodig. Een eensgezind optreden met een duidelijke focus: het American Football in Nederland op de kaart zetten. Deelbelangen dienen daarbij noodzakelijkerwijs ondergeschikt te worden gemaakt aan het grotere doel.

Roolvink: “Er is door alle betrokkenen bij de verenigingen, de nationale teams en het bestuur keihard gewerkt aan de sport zelf. Dat heeft tot prachtige resultaten geleid met zelfs twee Europese Kampioenschappen voor U13 en U15. Er liggen mooie zaken in het verschiet, maar er ligt ook nog voldoende werk op de plank. Het is daarom wel noodzakelijk dat de condities om te functioneren goed zijn. Niet alleen dienen bond en verenigingen elkaar goed te vinden en op te zoeken, ook zullen de schouders er collectief onder moeten worden gezet om het Nederlandse American Football echt op de nationale en internationale kaart te zetten. En zonder eigen professionele organisatie vraagt dat veel van allen.”

Roolvink lijkt hier de vinger op de zere plek te leggen. De manier waarop afgelopen seizoen het speelschema voor dit seizoen werd bepaald, moet de burgemeester als bestuurder niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Roolvink hield van procedures en beet zich als een wethouder vast in de regelgeving. Toen hij ook op dat vlak zijn meerdere moest erkennen in de ALV, zal Roolvink hoofdbrekens hebben gehad over zijn toekomst. Een echte klik tussen de voorzitter en de sport en haar football crowd  was er immers niet.

De procedure voor de invulling van de functie van voorzitter van de AFBN is per direct gestart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *