Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

Tilburg Wolves op bres voor verandering seizoen

De Tilburg Wolves ondervonden afgelopen zondag aan de lijve dat de keuze voor de seizoenstart niet ideaal is. De wedstrijd tegen Flevo Phantoms in 013 werd afgelast. John Jolie van Tilburg ziet vooral nadelen aan het huidige wedstrijdschema en wil graag opnieuw de dialoog aan gaan om zaken te veranderen.

Hij gaat al lang genoeg mee in de sport om te weten dat er elk jaar wordt gesproken over de start en dat het huidige model naar boven komt als de oplossing. “Maar dat neemt niet weg dat ik na het seizoen nogmaals wil kijken naar een andere invulling,” zegt Jolie. “Als je al niet te maken hebt met afgelastingen, dan heb je te maken met een slechte voorbereiding vanwege het slechte weer. Daarnaast is de periode februari tot half april niet echt aantrekkelijk om rondom de wedstrijden iets te organiseren voor de toeschouwers.”

Jolie is reëel genoeg om te beseffen dat er beperkingen zijn bij het creëren van het wedstrijdschema. De beschikbaarheid van de velden en de beschikbaarheid van scheidsrechters wegen immers zwaar. “Ik realiseer mij heel goed dat wij een Amerikaanse seizoensport spelen. Ik snap ook echt de argumenten voor een kort seizoen en off season. Realiteit is echter dat de meeste Nederlandse verenigingen geen twaalf wedstrijden achter elkaar af kunnen werken.”

Als het weer nog twee weekeinden roet in het eten gooit, dan heeft American football-minnend Nederland er weer een probleem bij. De verschuiving van het inhaalweekend van 11 maart naar 1 april laat het zien. “Dan komt alles in de knel,” gebaart hij. Hij wijst bij zijn betoog nadrukkelijk niet naar de bond. “De bond werkt met het mandaat dat de clubs hen geeft. Misschien is er niets anders mogelijk. Wellicht zou het naar de zaterdag halen van alles op jeugdgebied meer ruimte scheppen. Dit zou ons bijvoorbeeld meer mogelijkheden geven tot het leveren van scheidsrechters en begeleiders en coaches tijdens jeugdwedstrijden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *