Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

Gatenkaasreglement redt Runners’ Up Bowl

De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de Amsterdam Crusaders niet onrechtmatig hebben gehandeld met het inzetten van Nick Setzekorn en Roy Gravemaker in de halve finale tegen Flevo Phantoms. De finale blijft dus Amsterdam Crusaders II – Den Haag Raiders. Hier kunt u kaarten kopen!

De Tuchtcommissie heeft alle stukken bekeken en beoordeeld. Zij heeft daarbij geconstateerd dat Cru2 voldoende heeft onderbouwd dat beide spelers via eAFBN bij team Cru2 waren ingeschreven, en niet bij team Cru1. Cru2 heeft niet ontkend dat Nick bij een internationale wedstrijd van Cru1 heeft gespeeld.

De Tuchtcommissie stelt dat het invallen bij de Cru 1 in een niet-officiële AFBN competitie niet voldoende is om aan te nemen dat Nick ook daadwerkelijk een vaste speler van Team Cru1 is geworden in de AFBN competitie. De registratie in eAFBN is leidend, zo zegt de tuchtcommissie.

Daarmee begeeft American football-minnend Nederland zich op glad ijs, aangezien wedstrijden van Cru1 in internationaal verband niet worden geregistreerd in eAFBN. Dat begrijpt de Tuchtcommissie ook en daarom heeft deze ook gekeken naar het achterliggende belang achter de regels over speelgerechtigdheid. Dit belang is dat bij wedstrijden in dezelfde competitie niet opeens extra (sterke) spelers worden ingevlogen, die nog niet eerder in de competitie hebben
gespeeld. Dat zou tot competitievervalsing kunnen leiden.

De voorzitter zegt daarover: “De Tuchtcommissie ziet dit belang in dit geval niet geschaad, omdat Nick gewoon tijdens de reguliere competitie heeft meegespeeld bij Cru2 en steeds ook officieel voor Cru2 stond ingeschreven. Dat hij door zijn eigen vereniging mogelijkheden krijgt om zich buiten Cru2 extra te ervaring op te doen doet daar niets aan af.”

De Tuchtcommissie heeft ook zorgvuldig onderzoek gedaan naar wat er op de ALV in 2017 zou zijn besproken. De verenigingen spraken zich vorig seizoen fel uit over de internationale ambities van Cru1 en wilden daarom strikte regelgeving omtrent het uitwisselen van spelers. De tuchtcommissie constateert echter dat de notulen op dit gebied aan alle kanten rammelen en dat de rammelende notulen bovendien door de verenigingen zijn bekrachtigd.

Om kort te gaan: de bekrachtigde notulen geven alleen aan dat overstappen naar een eerste team kan. Er wordt echter met geen woord gerept of het mogelijk is om tijdens de competitie terug te keren naar je eigen team. Bovendien wordt er in de notulen alleen gesproken over de AFBN-competitie en daar maakt Cru1 geen onderdeel van uit.

Een van de voorzitters, die bij de desbetreffende ALV aanwezig was, meldt Gridiron: “De ALV moet blijkbaar bij elk besluit alle risico’s afdichten en op papier zetten. Omdat het Afbn bestuur dit in dit geval dus niet heeft gedaan. Daarnaast dient de verslaglegging blijkbaar extra goed gecontroleerd te worden. Dit zorgt ervoor dat een besluit van de ALV vervolgens, op de manier waarop die bedoeld is, uitgevoerd kan worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *