Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

NFL maakt zich op voor huiskamerdraft

De komende editie van de jaarlijkse NFL Draft lijkt een memorabele te worden, maar niet op de manier waarop de NFL dat gehoopt had. Was het plan eerst namelijk om in Las Vegas voor een groter publiek en in een grootser decor dan ooit de draft plaats te laten vinden, nu lijkt het er door de aanhoudende Corona-pandemie steeds meer op dat clubpersoneel vanuit de eigen huiskamers de ‘prospects’ moeten uitkiezen.

In rap tempo volgen de ontwikkelingen elkaar de laatste weken op en wordt de draft van 2020 steeds verder uitgekleed. Half maart maakte de NFL al bekend dat alle publieke festiviteiten rondom het miljoenenspektakel worden afgelast, en in de weken die volgden kwamen daar nieuwe memo’s van de bond overheen. Daarin werd in ieder geval vastgesteld dat de draft op de geplande data – 23-25 april – doorgang zal vinden, maar werden er ook extra maatregelen aangekondigd.

NFL-commissioner Roger Goodell liet de teams bijvoorbeeld weten dat zij geacht worden clubpersoneel dat geraadpleegd dient te worden tijdens de draft op een locatie buiten het clubterrein samen te brengen, ‘daarbij de geldende regels in acht nemend.’

Voor veel teams lijkt zelfs dat echter niet haalbaar, omdat in de meeste Amerikaanse staten inmiddels zogenaamde ‘stay-at-home’-wetten van kracht zijn, die het burgers praktisch onmogelijk maken hun huizen nog te verlaten en het al helemaal niet toestaan om nog samenkomsten te organiseren, ook niet kleinschalig.

Een andere optie die Goodell in zijn memo toelichtte lijkt daarmee volgens verschillende Amerikaanse media de meest waarschijnlijke te zijn geworden: een draft waarbij alle betrokkenen vanuit de eigen woonkamer via een grote conference call hun prospects uitkiezen. De NFL wil er daarbij streng op toezien dat de samenscholingsregels worden nageleefd en dat zich niet alsnog personeel verzamelt in die huiskamers.

De enige hoop die de NFL nog heeft, is dat alle staten – behalve Missouri, thuisstaat van de Kansas City Chiefs, waar minder strenge regels gelden – de clubs dispensatie verlenen om in kleine ‘meetings’ toch stafleden samen te brengen voor de draft. Erg waarschijnlijk lijkt dat niet, en dus zullen de teams zich opmaken voor een draft vanuit de eigen woonkamers. Wat er ook gebeurt, de NFL wil de draft sowieso uitzenden, en dus lijkt het erop dat we één van de meest merkwaardige tv-uitzendingen ooit van de NFL tegemoet gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *