Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

Forfeit Groningen Giants teruggedraaid

De Groningen Giants hebben een positieve reactie ontvangen op hun verweer bij de tuchtcommissie. Groningen klom begin deze week in de pen, omdat de winst van het team in november 2021 op Hilversum Hurricanes was omgezet in een reglementair verlies. De tuchtcommissie was ontvankelijk voor het verweer van de Groningers en draaide de forfeit terug.

Groningen zou ongeoorloofd twee niet-speelgerechtigde spelers hebben opgesteld, die aankomende zomer in de European League of American football spelen. Tijdens het proces om de spelers speelgerechtigd te krijgen, kreeg de footballclub via e-mail toestemming van het bestuurslid Technische Zaken om de spelers in te zetten. Alleen een administratief vinkje moest nog worden weggepoetst.

Op de wedstrijddag zelf bleek er echter een administratief vinkje te ontbreken in het ledenadministratiesysteem eAFBN. Groningen zocht op wedstrijddag meermaals contact met de voorzitter van de bond en met de wedstrijdcommissie, maar kreeg niemand te pakken. In samenspraak met tegenstander Hilversum werd toen besloten de spelers toch op te stellen. Na afloop maakte de bond de zaak aanhangig bij de tuchtcommissie.

Deze oordeelt nu dus, één dag voor de Algemene Ledenvergadering, dat Groningen niet onrechtmatig heeft gehandeld. Reden voor het nieuwe standpunt zijn bewijsstukken die door Groningen zijn aangedragen, waaronder de e-mail van het bestuurslid Technische Zaken en de pogingen om contact te leggen met de voorzitter en de wedstrijdcommissie.

In de oorspronkelijke uitspraak gaf de tuchtcommissie al aan dat de reglementen rond de internationale transfers onvoldoende zijn gekaderd. Zo wordt van verenigingen verwacht dat zij transfers ruim op tijd aangeven bij de ledenadministratie, maar wordt nergens vermeld in de reglementen wat deze deadline dan is. De tuchtcommissie heeft de bond opgedragen dit reglement te verduidelijken en aan te scherpen. In de herziene uitspraak blijft deze eis van kracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *