Een abonnement op Gridiron The Magazine? Vier bewaarnummers voor een lage prijs!

AFBN ALV neemt belangrijk NOC*NSF statuten aan

De Werkgroep NOC*NSF is de afgelopen maanden hard bezig geweest met de reorganisatie van de AFBN. Dit omdat, zo zal inmiddels bekend zijn, het lidmaatschap van de AFBN op losse schroeven stond, omdat de bond niet voldeed aan de eisen van het NOC*NSF.

Vrijdagavond werd een belangrijke stap gezet in het traject. Op een ingelaste ALV zijn de nieuwe statuten en reglementen goedgekeurd. En die statuten zijn best revolutionair, aldus Stephan Tuinenburg, voorzitter van de werkgroep. Zo is in de nieuwe statuten de samenwerking met het Instituut voor Sport Rechtspraak (ISR) vastgelegd, waardoor het grootste deel van de tuchtrechtspraak door deze externe organisatie wordt overgenomen.

Volgens Tuinenburg is dit een broodnodige stap: “De AFBN is een van de laatste sportbonden in Nederland die zich bij het ISR aansluit. Het ISR is gespecialiseerd in zaken als doping, seksuele intimidatie en matchfixing, maar ook nemen zij een groot deel van de algemene tuchtrechtspraak over. Zo is de tuchtrechtspraak binnen de AFBN gewaarborgd.”

Het betekent wel dat er voor de leden het een en ander verandert. “We moeten met zijn allen naar een nieuwe mentaliteit, op alle vlakken. Door de samenwerking met het ISR en het aanstellen van een AFBN aanklager die de kleinere zaken oppakt, wordt er strenger toegezien op bijvoorbeeld de gedragsregels, zodat we een veilig (sport)klimaat creëren voor iedereen binnen onze sport.”

De volgende stap is nu het vullen van de vacante posities. Dat zijn er nog best wat. Zo is men nog op zoek naar kandidaten voor de Raad van Toezicht, de Kascommissie en een aantal andere functies.


In de nieuwe opzet is er, doordat er strenger wordt gecontroleerd op de juiste besteding van de subsidies van het NOC*NSF, ook ruimte in het budget om te kijken naar betaalde krachten. “Je kan van mensen niet meer verwachten dat ze 16 tot 24 uur per week commissies draaiende houden voor vaak niet eens een bedankje”, aldus de voorzitter van de werkgroep. “Dat hebben we heel lang wel gedaan, waardoor er heel veel niet goed is gegaan, en er op veel plekken enorme gaten zijn gevallen. Wie betaalt, bepaalt, dus met betaalde krachten kun je een enorme slag slaan naar een betere organisatie. Het geld is er vanuit de subsidies. De tijd dat we die subsidies aan andere dingen konden besteden is door het strengere beleid van het NOC*NSF verleden tijd.”

“Er is dus nog heel veel te doen voordat we er zijn, maar deze stap is een grote, temeer ook omdat deze eigenlijk zonder slag of stoot genomen is. Dit laat zien dat de neuzen dezelfde kant op staan en iedereen het belang ervan blijft inzien. Wordt vervolgd dus.”

Wie meer wil weten of interesse heeft in een functie binnen de AFBN, kan mailen naar nocnsf@afbn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *